Falamos?
Podes comunicarche connosco enchendo este formulario. Tanto si necesitas axuda para realizar un pedido, coma se tes calquera outra dúbida. E tamén se queres comentarnos calquera cousa, estamos aquí para ti. FALEMOS!!


Falamos?
En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal ( LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, do 21 de decembro), facilitámoslle a seguinte información que debe ler antes de asinar o formulario de recollida de datos:

Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal: Jordi López Berga ( NIF 44017160J)
Finalidades do tratamento: Os datos persoais facilitados van utilizar para: manter relacións comerciais e xestión de pedidos.
Lexitimación: Consentimento expreso do interesado.
Destinatarios: Non se cederán datos a outras entidades, salvo obrigación legal.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Pode consultar a información adicional detallada no apartado Política de Protección de Datos que figura na páxina web: https://www.aifalaches.com/politica-de-privacidade/

Lin e acepto *