Aí falaches, é moito máis que un simple: ben dito!
É a expresión que usamos para mostrar que estamos completamente de acordo con algo que se dixo.

Así que fala e comparte o galego con AíFalaches. gal