Morriña é un termo moi noso. Estendeuse o seu uso porque é unha palabra moi bela en significado. Pero é nosa… E non, non é estar medio dormido, iso é modorra!